oblukobluk
hodnoty
husk

AKTIVITY

Zber dát a triedenie


Spoločná hodnotná zbierka je výstupom aktivity Zber dát a triedenie, obsahuje zozbierané údaje v oblasti životného prostredia, vody, prírodných, historických a kultúrnych hodnôt na území slovensko-maďarských hraníc a je dostupná v slovenskom a maďarskom jazyku. Spoločná hodnotná zbierka je základným podkladom pre spracovanie Metodickej príručky – hlavného výstupu projektu.

 

Spoločná hodnotná zbierka zo slovenského a maďarského modelového územia je už dostupná.

 

 

 

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.