oblukobluk
hodnoty
husk

AKTIVITY

Spoločné vzdelávanie

Učitelia z partnerského a modelového územia projektu sa zúčastnia krátkeho školenia organizovaného na Slovensku, pod gesciou Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá má rozsiahle skúsenosti v oblasti environmentálneho vzdelávania a metód výučby v spolupráci s Múzeom Dunaja, ktoré taktiež praktizuje aktivity zamerané na vzdelávanie (napr. múzeum vzdelávania, vzdelávacie programy, organizovanie Svetového dňa vody atď.), a ktoré v rámci tejto aktivity projektu uplatní svoje skúsenosti. Spoločné vzdelávanie bude postavené na Spoločnej hodnotnej zbierke a na identifikovaných príkladoch dobrej praxe a zároveň tu bude priestor na identifikáciu a prehodnotenie navrhovaných aktivít Metodickej príručky.

 

7. - 9. jún 2013
Spoločné vzdelávanie pedagógov sa uskutočnilo v Kolárove, Slovenská republika. Lektori vzdelávania sa stretli deň pred samotným vzdelávaním s cieľom ujasnenia si terminologických pojmov, ako napríklad školský program, metodická príručka alebo jej aktivity. Slovenskí a maďarskí pedagógovia sa stretli 8. júna 2013 a vzdelávanie začalo prezentáciou projektu, Spoločnou hodnotnou zbierkou a spätnou väzbou pedagógov na ňu. Pedagógovia ocenili Spoločnú hodnotnú zbierku ako podporný material pre výučbu v oblasti témy Dunaja a jej využiteľnosť aj pre starších žiakov. Zároveň odporučili dopracovať kultúrne hodnoty v maďarskej časti zbierky a v slovenskej preveriť kapitolu historických hodnôt na lokálnej úrovni. Odprezentované boli aj aktivity metodickej príručky a spätná väzba od učiteľov, ktorí ich spolu so svojími žiakmi otestovali, bola vysoko pozitívna. Pedagógovia a lektori súhlasia, že aktivity sa budú testovať aj na spoločných táboroch v Maďarsku a na Slovensku. Ako pozitívne príklady v oblasti teoretickej a praktickej environmentálnej výchovy boli odprezentované aktivity Múzea Dunaja a Slovenskej agentúry životného prostredia. Spoločné vzdelávanie pedagógov naštartovalo spoluprácu maďarských a slovenských základných škôl navzájom, ale aj ich spoluprácu s odbornými organizáciami, ktoré praktizujú aktivity v problematike projektu Hodnoty Dunaja. > galéria

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.