oblukobluk
hodnoty
husk

AKCIE

Spoločné vzdelávanie

Spoločné vzdelávanie učiteľov má za cieľ vzájomnú výmenu skúseností a prezentáciu príkladov dobrej praxe v tematickej oblasti rieky Dunaj, so zameraním na environmentálnu a regionálnu výchovu. Spoločné vzdelávanie sa uskutoční na Slovensku, za účasti maďarských a slovenských lektorov, učiteľov a expertov z Múzea Dunaja. Lektori a experti sa stretnú deň pred samotným vzdelávaním, kde si vyjasnia spoločnú odbornú terminológiu v oblasti školstva a vzdelávania a zároveň sa pripravia na samotné vzdelávanie učiteľov. Počas vzdelávania lektori odprezentujú Spoločnú hodnotnú zbierku, učitelia identifikované príklady dobrej praxe a spoločne prediskutujú návrh Metodickej príručky vrátane aktivít environmentálnej a regionálnej výchovy tematicky zameraných na rieku Dunaj.

 

7. - 9. jún 2013
Spoločné vzdelávanie pedagógov sa uskutočnilo v Kolárove, Slovenská republika. Lektori vzdelávania sa stretli deň pred samotným vzdelávaním s cieľom ujasnenia si terminologických pojmov, ako napríklad školský program, metodická príručka alebo jej aktivity. Slovenskí a maďarskí pedagógovia sa stretli 8. júna 2013 a vzdelávanie začalo prezentáciou projektu, Spoločnou hodnotnou zbierkou a spätnou väzbou pedagógov na ňu. Pedagógovia ocenili Spoločnú hodnotnú zbierku ako podporný material pre výučbu v oblasti témy Dunaja a jej využiteľnosť aj pre starších žiakov. Zároveň odporučili dopracovať kultúrne hodnoty v maďarskej časti zbierky a v slovenskej preveriť kapitolu historických hodnôt na lokálnej úrovni. Odprezentované boli aj aktivity metodickej príručky a spätná väzba od učiteľov, ktorí ich spolu so svojími žiakmi otestovali, bola vysoko pozitívna. Pedagógovia a lektori súhlasia, že aktivity sa budú testovať aj na spoločných táboroch v Maďarsku a na Slovensku. Ako pozitívne príklady v oblasti teoretickej a praktickej environmentálnej výchovy boli odprezentované aktivity Múzea Dunaja a Slovenskej agentúry životného prostredia. Spoločné vzdelávanie pedagógov naštartovalo spoluprácu maďarských a slovenských základných škôl navzájom, ale aj ich spoluprácu s odbornými organizáciami, ktoré praktizujú aktivity v problematike projektu Hodnoty Dunaja. > galéria

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.