oblukobluk
hodnoty
husk

AKTIVITY

Spoločné školské programy

Po pilotných aktivitách sa uskutočnia štyri spoločné školské tábory maďarských a slovenských žiakov a učiteľov základných škôl. Učitelia a zástupcovia Múzea Dunaja pripravia súťažné úlohy pre žiakov, vychádzajúc zo skúseností nadobudnutých v rámci predchádzajúcich aktivít projektu. Žiaci v táboroch budú súťažiť a navzájom si porovnávať svoje vedomosti v tematických oblastiach: geografia, miestopis, životné prostredie, voda, príroda, kultúra a história. Spoločné školské tábory sa uskutočnia v júni 2013.

 

 

 

 

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.