oblukobluk
hodnoty
husk

AKCIE

Spoločné školské programy

Spoločné školské programy budú organizované formou spoločných táborov (škola v prírode) maďarských a slovenských žiakov a učiteľov základných škôl. Pre žiakov budú pripravené spoločné súťažné úlohy, ktoré pre nich pripravia učitelia a zástupcovia Múzea Dunaja, v tematických oblastiach: geografia, miestopis, životné prostredie, voda, prírodné, kultúrne a historické znalosti, v zmysle svojich skúseností nadobudnutých v rámci pilotných aktivít.

V priebehu júna až augusta 2013 boli zorganizované v Maďarskej a Slovenskej republike štyri spoločné tábory žiakov a učiteľov modelových území projektu. Viac informácii sa dozviete TU.

 

 

 

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.