oblukobluk
hodnoty
husk

AKTIVITY

Pilotné aktivity

Po osvojení Spoločnej hodnotnej zbierky učiteľmi, prehodnotení, zmenách a doplnení vzdelávacích programov, si učitelia a žiaci základných škôl v partnerskom a modelovom území projektu overia a otestujú navrhnuté aktivity Metodickej príručky. Existuje viacero možných foriem, napr. súťaž, študijné krúžky. Výstupom testovania, pilotingu bude určenie 10 pilotných aktivít, resp. spoločných metód, ktoré Slovenská agentúra životného prostredia a Múzeum Dunaja zakomponujú do svojich činností.

Pilotné aktivity boli organizované v základných školách modelových území počas školského roka 2012/2013 a počas spoločných táborov v Maďarsku a na Slovensku. Závery a výstupy z pilotných aktivít sú dostupné TU.

 

 

 

 

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.