oblukobluk
hodnoty
husk

AKTIVITY

Metodická príručka

Metodická príručka bude vychádzať z:

Metodická príručka bude obsahovať programy všeobecne realizovateľné na slovenských a maďarských školách (nielen v partnerskom a modelovom území), tematicky súvisiace s riekou Dunaj, spoločným životným prostredím, vodou, prírodnými, kultúrnymi a historickými hodnotami. Zároveň bude obsahovať okamžite využiteľné úlohy a aktivity, prihliadajúc na to, že pedagogické programy nie sú všeobecne rovnaké, a že miestne špecifiká sa využívajú pri environmentálnej a regionálnej výchove v konkrétnej základnej škole. Metodická príručka bude zohľadňovať disparity vo vzdelávacej politike a vo vzdelávacích programoch na Slovensku a Maďarsku a bude obsahovať spoločné hodnoty súvisiace s riekou Dunaj a taktiež špecifické miestne hodnoty v partnerskom a modelovom území projektu (Soroksar a Mikroregión Pridunajsko).

 

 

 

 

 

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.