oblukobluk
hodnoty
husk

KONTAKTY

Vedúci partner
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28, Banská Bystrica

projektový manažér
Ms. Lucia Vačoková
e-mail: lucia.vacokova@sazp.sk
tel: 00421 48 4374 185
tel: 00421 915 791 570

Hlavný cezhraničný partner
Klebelsberg Institution Maintenance Centre XXIII. School District
1239 Budapest, Sodronyos u. 28.

projektový manažér
Mr. László Heider
e-mail:  laszlo.heider@klik.gov.hu
tel: 0036 1 286 0112
fax: 0036 1 289 0065

Partner 2
National Institute for Environment/Hungarian Museum of Environmental Protection and Water Administration,
H - 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.
Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum
2500 Esztergom, Kölcsey u. 2

projektový manažér
Ms. Edit Bard
e-mail: edit.bard@neki.gov.hu
tel: 0036 6 33 500 250
tel: 0036 6 30 225 1584

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.