oblukobluk
hodnoty
husk

AKTIVITY

Diseminačné aktivity

Cieľom diseminácie k učiteľom základných škôl a samotných základných škôl, vzdelávacích organizácií a kultúrnych organizácií je, aby sa spoločné hodnoty Dunaja stali každodennou súčasťou života základných škôl. Šírenie výsledkov a výstupov projektu bude zabezpečené v závere projektu, formou multimediálneho dvojjazyčného DVD, ktoré bude obsahovať:

DVD bude vydané v náklade 1 500 ks a bude rozposlané v závere projektu cieľovým skupinám - základným školám, vzdelávacím a kultúrnym organizáciám s cieľom šírenia spoločného odkazu: Zachovanie hodnôt Dunaja.

 

 

 

 

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.