oblukobluk
hodnoty
husk

PROJEKT

Cieľové skupiny

Prvou cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl, pretože formy správania si najúčinnejšie osvojuje skupina 8-14 ročných žiakov. V rámci projektu sa vypracuje Metodická príručka, ktorá bude obsahovať spoločné hodnoty: ekologické, prírodné, vodohospodárske, historické a kultúrne. Základné školy vychovávajú budúce generácie, preto si riešenie prihraničných ekologických problémov vyžaduje nielen technickú a infraštrukturálnu činnosť, ale aj spoluprácu, ktorá prispeje k dosiahnutiu pocitu zodpovednosti jednotlivých skupín za svoje životné prostredie a správanie sa voči nemu.

Druhou cieľovou skupinou sú učitelia základných škôl, ktorí si neustále rozširujú svoje vedomosti. Makroregionálne a prihraničné javy, taktiež ich účinky sa v školách nevyučujú, ale sú potrebné pre každodennú výchovno-vzdelávaciu prácu. V prípade javov, ktoré nepoznajú štátne hranice, je potrebné spolupracovať aj v oblasti zostavenia nových pedagogických metód, ktoré sa viažu na už spomínané javy.

Treťou cieľovou skupinou sú základné školy, vzdelávacie organizácie a kultúrne inštitúcie. Tieto organizácie zbierajú materiály o tých témach, ktoré sú aktuálne a týkajú sa každodenného života - tieto potom adaptujú do výchovno-vzdelávacieho procesu, prípadne do služieb v oblasti kultúry. Preto je potrebné spoločne rozvíjať učivo a metodiku v témach, ktoré sú aktuálne na obidvoch brehoch Dunaja.

 

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.