oblukobluk
hodnoty
husk

AKTIVITY

Analýza vzdelávacích programov

Vybraní učitelia základných škôl zhodnotia svoje vzdelávacie programy environmentálnej a regionálnej výchovy a pripravia ich na možné zmeny a doplnky. Zo Spoločnej hodnotnej zbierky vyberú špecifické, relevantné údaje vhodné pre výučbu v ich základnej škole. Na základe spracovanej Metodickej príručky, pripomienkovanej na spoločnom vzdelávaní zakomponujú navrhované zmeny do svojich vzdelávacích programov a podelia sa o výstupy s partnermi projektu, ktorí tiež pôsobia v oblasti vzdelávania a tím sú dotknutí výstupmi projektu, ktoré budú ďalej šíriť a zveľaďovať.

Z aspektu tematiky projektu boli analyzované tematické ročné plány pre školský rok 2012/2013 v základných školách modelových území. Na základe spracovanej Hodnotnej zbierky a Metodickej príručky boli navrhnuté zmeny a odporúčania pre zaradenie jednotlivých výstupov projektu do tematických ročných plánov pre školský rok 2013/2014. Analytická správa je dostupná TU.

 

 

 

 

 

slogan
www.husk-cbc.eu
Obsah stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.